Použití přístroje

Jednoduché použití:

EROS™ CTD se skládá ze tří částí - přístroj, prodlužovací hadička a měkký plastový kalíšek. Použití přístroje je velmi jednoduché a příjemné. Kalíšek se důkladně umístí přes klitoris, tak aby jeho spodní okraj zcela přilnul k pokožce. Přístroj se zapne a jemným sáním o definovaném podtlaku začne zvyšovat prokrvení tkáně. Klitoris a vnější genitálie se naplní krví.

Průběh léčby:

Léčba probíhá denně v několika po sobě jdoucích úsecích, které jsou uvedeny v návodě, úseky se opakují po 3 až 4 dny v týdnu. První pozitivní výsledky z léčby se dostavují brzy nebo po několika týdenním léčení. Každá žena na léčbu reaguje jinak, některá pociťuje zlepšení ihned, po několika dnech, jiná zaznamená pozitivní výsledky v rámci týdnů. Při správném používání se znovu obnovuje touha, schopnost lubrikace, citlivost, schopnost dosáhnutí orgasmu a celkově vyšší sexuální uspokojení.

Célý cyklus léčby by se měl naplánovat na 3-6 měsíců. V rámcí týdnů až měsíců se začnou projevovat znatelné fyziologické změny a dochází k dlouhodobému zlepšení původního stavu.

Důležitost vyššího prokrvení:

Klinické studie potvrdili, že následně po léčbě přístrojem EROS™ CTD, dochází k vyššímu prokvení klitorisu a vnějších genítálií, což způsobuje zlepšení řeťezové reakce, která se přirozeně vyskytuje při sexuální stimulaci.

Řeťezová reakce:

1.  Zvýší se objem krve v arteriích klitorisu.

2.  Vyšší objem krve roztáhne stěny arterií, jež svým roztažením vytváří tlak na okolní nervovou soustavu a způsobí vyšší citlivost klitorisu.

3.  Dále se roztáhnou stěny arterií v pochvě (zvýší se průtok krve), uvolní se hladké svalstvo v klitorisu a vytvoří se zvýšená vaginální lubrikace a zvýšená schopnost dosáhnutí orgasmu.

 
Změna podtlaku v závislosti na citlivosti:

Uživatelka má možnost zvyšovat podtlak dle své potřeby. Doporučuje se, aby první terapie probíhaly na nejnižší úrovni podtlaku a až postupně v průběhu celého terapeutického období se úroveň navyšovala. Samozřejmě záleží na pocitu, je-li úroveň podtlaku příliš vysoká a vytváří nepříjemný pocit, doporučuje se podtlak snížit. Ke zvýšení podtlaku na vyšší úroveň by mělo dojít ve chvíli, kdy uživatelka pociťuje nedostatečný efekt na nižší úrovni, běžně se tak stává záhy, na začátku celého cyklu terapie.

Žádné klinicky prokázané vedlejší účinky:

Ve srovnání s jinými typy léčby, např. hormony, léčba s přístrojem EROS™ CTD nemá žádné vedlejší účinky.

 

Další informace:

Léčba s přístrojem EROS™ CTD probíhá v pohodlí domova, lze jej použít i jako součást předehry. První momenty s přístrojem mohou vyvolávat zvláštní pocity, nicméně není se čeho obávat, přístroj je naprosto bezpečný a má prokazatelné úspěchy v dlouhodobém léčení sexuálních dysfunkcí, zároveň je jediný klinicky ověřený přístroj určený pro léčbu sexuálních dysfunkcí žen.