Úvodní stránka

Sexuální dysfunkce žen má prevalenci výskytu mezi 30-50 % v závislosti na demografických ukazatelích, především věku a úrovni vzdělání. Její výskyt snižuje kvalitu života a způsobuje emoční a sociální odloučení. Její vznik je organického, psychogenního a interpersonálního původu. Jedna z metod jejího léčení je terapie pomocí přístroje EROS™ CTD.

 

Pro pokračování klikněte na EROS™ CTD.